flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

 

 

  ДРУГИЙ  АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

  НАКАЗ

«01» листопада 2023 року                                                   м. Харків                                                                      № 2.2-04/153

 

Про порядок відшкодування
фактичних  витрат на
копіювання або друк документів,
які надаються запитувачам інформації 

 

            Відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат а копіювання або друк документів, що надаються за запитом  на інформацію» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 № 4) та пункту 4.10 Положення про забезпечення доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Другого апеляційного адміністративного суду та з метою забезпечення належної організації порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачами інформації.

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Затвердити Інструкцію про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації, що додається.
 2. Відділу по забезпеченню роботи керівництва суду та звернень громадян:

         2.1 довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів Другого апеляційного адміністративного суду;

         2.2 оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Другого апеляційного адміністративного суду.

    3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Другого апеляційного адміністративного суду від 08.01.2019 №04-04/4.

    4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Керівник апарату суду                                                                                                                                                                            Ілля ЯНЧЕВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                Наказом Другого апеляційного

                                                                                                                                                                                адміністративного суду

                                                                                                                                                                                «01» листопада 2023 року № 2.2-04/153

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат

на копіювання або друк документів,

які надаються запитувачам інформації

 

 1. Ця інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Другим апеляційним адміністративним судом ( далі – Другий ААС).

 2. Відділ по забезпеченню роботи керівництва суду та звернень громадян Другого ААС, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту визначається щодо кількості сторінок, їх формату, наявності в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг,  які підлягають оплаті запитувачем.

 

 1. Відділ по забезпеченню роботи керівництва суду та звернень громадян Другого ААС не пізніше наступного робочого дня, після визначення даних про обсяг запитуваної інформації, подає відділу планово – фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Другого ААС заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.

 

 1. Відділ планово – фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Другого ААС на підставі отриманої заявки ( додаток 3) здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими ( додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його до відділу по забезпеченню роботи керівництва суду та звернень громадян Другого ААС для надання його запитувачу інформації.

 

 1. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів , що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 №740.

 

 1. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

 

 1. Після надходження коштів на рахунок Другого ААС від запитувача інформації, відділ планово – фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Другого ААС повідомляє службовою запискою відділ по забезпеченню роботи керівництва суду та звернень громадян Другого ААС Із зазначенням дати надходження коштів на рахунок Другого ААС.

 

 1. Відділ по забезпеченню роботи керівництва суду та звернень громадян Другого ААС після отримання інформації про оплату готує запитувану інформацію і копії документів.

 

 1. Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

 

 1. Відповідь на запит на інформацію не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням такої відповіді.
  Відмовою вважається ненадходження  протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок Другого ААС, про що відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Другого ААС  повідомляє службовою запискою відділ по забезпеченню роботи керівництва суду та звернень громадян Другого ААС.

       

 

 

Додаток 1

 

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

 

Послуга, що надається

Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

не більше ніж 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

Примітка: Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

 

 

Додаток 2

 

Надавач послуг :                       Другий апеляційний адміністративний суд

Реєстраційний рахунок:                                             

Банк:                                          

Код ЄДРПОУ:                           42256976   

Платник:          _____________________________________________________________
                       ____________________________________________________________

                       РАХУНОК № _____________

                       Від______ ___________________ 20________року

 

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки ( без ПДВ), грн.

Кількість сторінок
од.

Ціна
( без ПДВ),
грн

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

4.

Витрати на виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати : _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

                                                        (сума прописом)

 

 Керівник_______________                                     Головний бухгалтер ___________

                    (підпис)                                                                                  (підпис)

 

 

Додаток 3


ЗАЯВКА № ____________
від "___" ____________ 20__ року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_____________________________________________________________________________
(назва документа)
_____________________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація)

_____________________________________________________________________________

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

 

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

 

Кількість аркушів

 

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

 

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

 

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

 

 

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

не більше ніж 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

 

 

(За відсутності даних ставиться прочерк)

Виконавець:

 

 

______________________
               (посада)

_______________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)

Керівник структурного підрозділу, у якого знаходиться запитувана інформація:

 

 

______________________
              (посада)

_______________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)